Quotex

पाकिस्तान इन्टरनेट बैंकिङ (बैंक स्थानान्तरण, भुक्तानी एजेन्ट) र ई-वालेटहरू (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, मोबाइल वालेट, Raast, Perfect Money) मार्फत Binomo मा रकम जम्मा गर्नुहोस्।

पाकिस्तान इन्टरनेट बैंकिङ (बैंक स्थानान्तरण, भुक्तानी एजेन्ट) र ई-वालेटहरू (CashMaal, JazzCash, Easypaisa, मोबाइल वालेट, Raast, Perfect Money) मार्फत Binomo मा रकम जम्मा गर्नुहोस्।

इन्टरनेट बैंकिङ (बैंक स्थानान्तरण, भुक्तानी एजेन्ट) मार्फत Binomo मा जम्मा गर्नुहोस् बैंक स्थानान्तरण 1. स्क्रिनको माथिल्लो दायाँ कुनामा रहेको "डिपोजिट" बटनमा क्लिक गर्न...